De bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel te allen tijden op te volgen. Indien men zich niet conform de gestelde regels gedraagt, wordt de bezoeker de toegang ontzegd.

 

 • Hinderlijk gedrag ten opzichte van een andere bezoeker en/of het personeel wordt niet getolereerd. 
 • Men dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. 
 • Bezoekers met onvoldoende zwemvaardigheid mogen alleen in het ondiepe gedeelte (tot 1,40m); dit wordt beoordeeld door de badmeesters. 
 • Kinderen zonder diploma en zonder begeleiding van een volwassene worden niet toegelaten tot het zwembad. 
 • Kinderen zonder diploma die begeleid worden door een volwassene mogen alleen in het ondiepe gedeelte (tot 1,40m) van het zwembad. Dit geldt ook voor kinderen met drijfmiddelen (kurkjes of zwembandjes). 
 • Er is een algeheel verbod op het meenemen van wapens. 
 • Bij grote drukte behoudt de directie zich het recht voor de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten. 
 • De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding, verlies van en beschadiging aan eigendommen van bezoekers van N-Joy en de daarbij behorende faciliteiten. 
 • Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van N-Joy en/of de faciliteiten worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging. 
 • Bezoekers met een medische beperking (bijvoorbeeld epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het toezichthoudend personeel. 
 • Hardlopen op de perrons en balspelen rond de baden zijn niet toegestaan. 
 • Er is een algeheel verbod voor het gebruik van (soft)drugs. 
 • Kleding in de kleedhokjes laten hangen is niet toegestaan. 
 • Matten en banden zijn in het peuterbad niet toegestaan. 
 • Het meebrengen (of voor handen hebben) van glaswerk, alcohol en of drugs in welke vorm dan ook is verboden. Wij hebben het recht om elke tas te mogen controleren. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan (met uitzondering van zorghonden).
 • Topless zwemmen is niet toegestaan. 
 • Het is niet toegestaan om de baden te betreden als deze gesloten zijn of als de paaltjes met bordjes zijn geplaatst bij de baden met de tekst "stop, niet meer zwemmen". 
 • Bij onweer dient u het bad onmiddellijk te verlaten. Wanneer u besluit de accommodatie te verlaten, krijgt u geen geld terug. 
 • U dient te allen tijde de instructies van de toezichthouder op te volgen.